×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

کتابدار کتابخانه دیجیتال

 

 

آدرس : تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، جنب بیمارستان طالقانی، دانشکده پزشکی، طبقه همکف، مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و  اسناد

کد پستی  :         17443 - 19857    

تلفکس    :        23523410 - 021

تلفن       :        23872588 - 021                 

ساعت کار:          8 - 15:30

پست الکترونیک :    diglib@sbmu.ac.ir

 

  • نام و نام خانوادگی : بهناز جعفری
  • مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد علم سنجی
  • تلفن تماس: 22439824
  • ایمیل: diglib@sbmu.ac.ir
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست